Van Boom tot Beeld

De cursus "Beeldhouwen in hout" aan De Gruitpoort Doetinchem

de middaggroep

de avondgroep
home Gruitpoort Gruitpoort cursisten exposities cursisten hout als beeldhouwmateriaal werkwijze beeldhouwen Jac's agenda Jac's portfolio

Niek Prins

Niek is in september 2016 heel enthousiast begonnen met de cursus beeldhouwen. Hij heeft zelf een idee bedacht en na het kiezen van de houtsoort (valse christusdoorn, hard) is Niek zeer voortvarend aan de slag gegaan.


Eerst een bolvorm maken van de stam, dan aftekenen en vervolgens de uitwendige vormen ruw aanbrengen. Omdat het de bedoeling is dat het kunstwerk straks zelfstandig, verticaal, in evenwicht kan staan moet speciale aandacht worden gegeven aan de ronding aan de onderkant.


Als de buitenlijnen en -vlakken zichtbaar worden is het tijd om het blok te doorboren en aan de binnenruimte te werken. Het is de bedoeling om de opening bovenin pas op het laatst te maken vanwege de kwetsbaarheid van kops hout. Dat is goed te zien op de foto's hiernaast.
Als laatste bewerking is de bovenkant opengemaakt en afgewerkt. Nu moet het werkstuk geruime tijd, heel langzaam drogen om krimpscheuren te vermijden.

Pas daarna kan het beeld worden geschuurd en in de was gezet.Wachtend op het drogen van het vorige werkstuk is Niek al aan zijn tweede werk begonnen. Dit is gebaseerd op een voorbeeld van Piet Gille.

Nu is gekozen voor een stam notenhout.


En weer wordt gewerkt in dezelfde volgorde: bast eraf, buitenlijnen tekenen en de buitenkant eerst ruw vormgeven.

Als we slechts één foto van een voorbeeld hebben is het altijd raden hoe de achterkant eruit zal zien. Niek is daar heel creatief in.Eind 2017; het beeld is klaar, hij heeft het een volkomen eigen vorm gegeven. Prachtig!


naar boven