Van Boom tot Beeld, houtsoorten


Kraakwilg - salix fragilis

zie ook Schietwilg - salix alba

zie ook Gele treurwilg - salix x chrysocoma

boomkenmerken houtinformatie
beschrijving foto´s beschrijving foto´s
Oorspronkelijke groeiplaats:
- Europa
Boomvorm:
- gespreide, onregelmatige kroon met lange slanke naar boven gerichte takken
- vaak als knotwilg voorkomend, aan oevers
Bladkenmerken:
- bladknop van allle wilgen is tegen twijg aangedrukt, met 1 schub
- lang slank symmetrisch blad, spits toelopend, vaak gedraaid
- korte steel, gezaagde bladrand
- bovenkant glanzend groen, onderkant bleek grijsgroen
Loten, takken:
- jonge twijgen geelachtig
- broze takken, "kraak"-geluid bij breken van de tak
Bloemen, vruchten:
- lange slanke katjes voordat blad uitkomt
- katjes zonder dons
- na bestuiving witte wollige zaden
Stam, bast:
- dik donkerbruin tot zwart met netwerk van kriskras richels en groeven

Kleur spinthout:
Kleur kernhout:

klik hier voor uitleg van onderstaande begrippen
Volumegewicht: (??)
buigsterkte: (??)
E-modulus: (??)
splijtsterkte: (??)
hardheid kops: (??)
hardheid langs: (??)
krimp tangentiaal: (??)
krimp radiaal: (??)
krimpverhouding T/R: (??)

Wit spinthout en lichtroze kernhout. Taai, licht en naar verhouding sterk hout, gebruikt voor cricket-bats
houtmonster