Van Boom tot Beeld, houtsoorten


Schietwilg - salix alba

zie ook Gele treurwilg - salix x chrysocoma

zie ook Kraakwilg - salix fragilis

boomkenmerken houtinformatie
beschrijving foto´s beschrijving foto´s
Oorspronkelijke groeiplaats:
- Noord-Europa
Boomvorm:
- grillig gevormde erg brede kroon
- vaak als knotwilg voorkomend, staande langs oevers
Bladkenmerken:
- bladknop van allle wilgen is tegen twijg aangedrukt, met 1 schub
- lang slank symmetrisch blad, 7,5 x 1,3 cm, spits toelopend
- korte steel, gezaagde bladrand
- bovenkant bleekblauwig groen, onderkant wit met zilvergrijze haren
Loten, takken:
- lange olijfbruine twijgen
Bloemen, vruchten:
- lange slanke katjes voordat blad uitkomt
- katjes zonder dons
- na bestuiving witte kapokachtige zaden
Stam, bast:
- dik grijsbruin met netwerk van kriskras richels en groeven

Kleur spinthout:
Kleur kernhout:

klik hier voor uitleg van onderstaande begrippen
Volumegewicht: (0,43) erg licht
buigsterkte: (610) erg zwak
E-modulus: (70) erg soepel
splijtsterkte: (61) zwak
hardheid kops: (330) erg zacht
hardheid langs: (270) erg zacht
krimp tangentiaal: (??)
krimp radiaal: (??)
krimpverhouding T/R: (??)

Wit spinthout en lichtroze kernhout. Taai, licht en naar verhouding sterk hout, gebruikt voor cricket-bats
houtmonster