Van Boom tot Beeld, houtsoorten


Amerikaanse (rode) eik - quercus rubra

zie ook Amerikaanse (witte) eik - quercus alba

zie ook Hongaarse eik - quercus frainetto

zie ook Wintereik - quercus petraea

zie ook Zomereik - quercus robur

boomkenmerken houtinformatie
beschrijving foto´s beschrijving foto´s
Oorspronkelijke groeiplaats:
- Oostelijk Noord-Amerika
Boomvorm:
- grote brede kroon met verticale takken
Bladkenmerken:
- groot, veervormig gelobd, gesteeld blad met aan weerskanten 4 tot 10 scherpgepunte slippen
- kleur eerst roodbruin, dan donkergroen, herfst warm karmijnrood
Loten, takken:
- aan eind van loten staat groepje groene knoppen
- daarom altijd sterk vertakte ruige boomvorm
Bloemen, vruchten:
- 2,5cm grote eikels helderbruin in ondiepe napjes, rijpen het 2e jaar aan de boom
Stam, bast:
- schors eerst glanzend grijs, later donkerbruin en gegroefd

Kleur spinthout:
Kleur kernhout:

klik hier voor uitleg van onderstaande begrippen
Volumegewicht: (0,75) zwaar
buigsterkte: (990) gemiddeld
E-modulus: (125) gemiddeld
splijtsterkte: (??)
hardheid kops: (??)
hardheid langs: (570) gemiddeld
krimp tangentiaal: (0,35) gemiddeld
krimp radiaal: (0,15) klein
krimpverhouding T/R: (2,3) groot

houtmonster

houtmonster