Van Boom tot Beeld, houtsoorten


Amerikaanse (witte) eik - quercus alba

zie ook Hongaarse eik - quercus frainetto

zie ook Wintereik - quercus petraea

zie ook Zomereik - quercus robur

zie ook Amerikaanse (rode) eik - quercus rubra

boomkenmerken houtinformatie
beschrijving foto´s beschrijving foto´s
Oorspronkelijke groeiplaats:
- Noord-Amerika
Boomvorm:
- hoge, wat smallere boom met open kroon
Bladkenmerken:
- sterk ongelijkmatig gelobd blad, diep ingesneden, met ongezaagde rand
- 15cm lang, kortgesteeld
- kleur eerst oranjebruin, dan frisgroen, dan donkergroen, herfst eerst paarsachtig en dan bruin
- bladvoet wigvormig, zonder "oren"
Loten, takken:
- aan eind van loten staat groepje groene knoppen
- daarom altijd sterk vertakte ruige boomvorm
Bloemen, vruchten:
- bloemkatjes (v) ongesteeld hangend goudgeel
- ongesteelde met schubbige wratjes bedekte napjes, tegen twijg aangedrukt, eikels in herfst bruin
Stam, bast:
- dikke, grijzige en ruwe schors met steeds diepere groeven

Kleur spinthout:
Kleur kernhout:

klik hier voor uitleg van onderstaande begrippen
Volumegewicht: (0,75) zwaar
buigsterkte: (1050) gemiddeld
E-modulus: (123) gemiddeld
splijtsterkte: (??)
hardheid kops: (??)
hardheid langs: (600) gemiddeld
krimp tangentiaal: (0,37) gemiddeld
krimp radiaal: (0,18) gemiddeld
krimpverhouding T/R: (2,0) gemiddeld

Het beste Amerikaanse eikenhout.
houtmonster

houtmonster