Van Boom tot Beeld, houtsoorten


Ratelpopulier, esp - Populus tremula

zie ook: Abeel - populus alba

zie ook: Canadese populier - Populus canadensis

zie ook: Grauwe abeel - populus canescens

boomkenmerken houtinformatie
beschrijving foto´s beschrijving foto´s
Oorspronkelijke groeiplaats:
- Eurazie en Amerika, tot hoge breedtegraad
Boomvorm:
- hoog, robuust, open kroon
- vaak bosjes van wortelopslag rondom boom
Bladkenmerken:
- ruw gegolfde ronde bladeren
- aan lange, sterk afgeplatte stelen
- daarom altijd trillend in de wind
- eerst koperkleurig, later donkergroen
- onderzijde bleek, geen dons
- herfstkleur geel
Loten, takken:
- knoppen onregelmatig geplaatst
Bloemen, vruchten:
- lange wollige katjes in het voorjaar, grijsgroen(v) en grijsbruin(m)
- later kapokachtige zaden als pluis met de wind mee
Stam, bast:
- jonge boom grijsgroen en glad
- oudere boom, ruitvormige holten, later dik onregelmatig gegroefd en grijs


Kleur spinthout: zelfde als kern
Kleur kernhout: bleek roomkleurig
klik hier voor uitleg van onderstaande begrippen
Volumegewicht: (0,43) licht
buigsterkte: (700) zwak
E-modulus: (95) soepel
splijtsterkte: (53) zwak
hardheid kops: (340) zacht
hardheid langs: (230) zacht
krimp tangentiaal: (0,29) klein
krimp radiaal: (0,10) klein(
krimpverhouding T/R: (2,9) groot

Hout voor luciferproduktie, zacht en soepel, scheurt of splintert niet gemakkelijk. Vers gekapt vrij zwaar, maar gedroogd erg licht.
Spint en kerk licht roomkleurig.
houtmonster

houtmonster