Van Boom tot Beeld, houtsoorten


Grauwe abeel - Populus canescens

zie ook: Abeel - Populus alba

zie ook: Canadese populier - Populus canadensis

zie ook: Ratelpopulier, esp - Populus tremula

boomkenmerken houtinformatie
beschrijving foto´s beschrijving foto´s
Oorspronkelijke groeiplaats:
- Mogelijk kruising P.alba en P.tremula
Boomvorm:
- hoog, robuust, zware takken
Bladkenmerken:
- ruw gegolfde ronde of gelobde bladeren
- aan iets afgeplatte stelen
- bovenzijde donkergroen
- onderzijde viltig grijs
Loten, takken:
- jonge loten licht viltig
Bloemen, vruchten:
- lange katjes in het voorjaar, grijsgroen(v) en grijsbruin(m)
Stam, bast:
- bovenste deel stam is witachtig met zwart
- onderste deel donkergrijs, ruitvormige holten, onregelmatig gegroefd

Kleur spinthout: vrij wit
Kleur kernhout: bruin
klik hier voor uitleg van onderstaande begrippen
Volumegewicht: (0,43) licht
buigsterkte: (700) zwak
E-modulus: (95) soepel
splijtsterkte: (53) zwak
hardheid kops: (340) zacht
hardheid langs: (230) zacht
krimp tangentiaal: (0,29) klein
krimp radiaal: (0,10) klein(
krimpverhouding T/R: (2,9) groot

Hout voor kisten en pallets.
houtmonster