Van Boom tot Beeld, houtsoorten


(valse) Christusdoorn - gleditsia triacanthos

zie ook acacia - robinia pseudoacacia

boomkenmerken houtinformatie
beschrijving fotos beschrijving fotos
Oorspronkelijke groeiplaats:
- Mississippi delta, Noord-Amerika

Boomvorm:
- luchtige boom
- oudere bomen hebben uitgespreide vlakke kroon
- groepjes lange doornachtige stekels op takken en stam (cultivars zijn doornloos)

Bladkenmerken:
- (soms dubbel-)geveerd blad
- cultivar "Sunburst" met geelgroen blad
- in herfst goudgeel verkleurend

Loten, takken:
- lange hoekig vertakkende takken en loten
- ver uit elkaar staand

Bloemen, vruchten:
- kleine bloemtrosjes, voor uitlopen van het blad
- later langwerpige (tot 40cm), (getordeerde) platte roodbruine peulen
- met tot 20 zaden

Stam, bast:
- donker grijsbruine schors, met smalle vlakke platen
- grillige, brede, lage, schubbige richels

Kleur spinthout: bleek
Kleur kernhout: roodbruin

klik hier voor uitleg van onderstaande begrippen
Volumegewicht: (??)
buigsterkte: (1010) gemiddeld
E-modulus: (112) gemiddeld
splijtsterkte: (??)
hardheid kops: (??)
hardheid langs: (700) gemiddeld
krimp tangentiaal: (0,23) erg klein
krimp radiaal: (0,14) klein
krimpverhouding T/R: (1,6) klein

Roodbruin hard en duurzaam kernhout met bleek spinthout. Wortelstronkhout is geelwit. Snelgroeiende boom met brede jaarringen (> 1cm)
houtmonster

houtmonster