Van Boom tot Beeld, houtsoorten


Zwarte els - alnus glutinosa

boomkenmerken houtinformatie
beschrijving fotoīs beschrijving fotoīs
Oorspronkelijke groeiplaats:
- Noord-Amerika

Boomvorm:
- meestal als hakhout te vinden, dus regelmatig afgekapt, veelstammig, dun en niet hoog
- centrale stam met regelmatig geplaatste zijtakken
- staat vaak in natte grond, aan slootkanten

Bladkenmerken:
- aan de punt afgeplat rond blad, aan de steel iets puntig, onregelmatig gezaagde rand
- blad aan kort steeltje
- sīzomers donkergroen, in herfst naar zwart verkleurend

Loten, takken:
- donkerbruine loten, met in de winter paarsbruine knotsvormige knoppen
- knoppen staan alternerend op de loten

Bloemen, vruchten:
- laat in de winter: (m) langwerpig geelrode hangende katjes, en (v) staande korte vaalrode katjes
- op denappels lijkende kegeltjes blijven het hele jaar aan de takken

Stam, bast:
- donkergrijs tot zwart
- van pas gezaagde stam verkleurt het hout snel tot oranje


Kleur spinthout: bleekbruin
Kleur kernhout: roodachtig bruin

klik hier voor uitleg van onderstaande begrippen
Volumegewicht: (0,51) licht
buigsterkte: (770) zwak
E-modulus: (95) soepel
splijtsterkte: (65) gemiddeld
hardheid kops: (440) erg zacht
hardheid langs: (300) erg zacht
krimp tangentiaal: (0,40) gemiddeld
krimp radiaal: (0,22) groot
krimpverhouding T/R: (1,8) klein

Vers elzenhout heeft direct na het zagen een oraje kleur, die na droging overgaat in roodachtig bruin. De tekening van jaarringen is mooi.
houtmonster